Govorilne ure 2018/2019


Ravnateljica: Marija Lešer, prof.
Pomočnici ravnatelja: mag. Milena Pintarič, dipl. ing. kem. tehnologije in Zdenka Fišer, prof. 
Poslovna sekretarka: Mojca Blažič, univ. dipl. ekon.
Koordinatorica za kulturne dejavnosti: Jana Kovačec, prof.
Koordinatorica za KUV v VIZ: Katja Stošić, prof.
Knjižnica: Aleksandra Fekonja, prof.  , Rajka Marhold
Računovodstvo: Simona Vilčnik,
Svetovalna služba: Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.  in Nina Vollmaier, prof.