Ravnateljica: Marija Lešer, prof.
Pomočnica ravnateljice: Zdenka Fišer, prof. 
Tajnica VIZ: Mojca Blažič, univ. dipl. ekon. (nadomešča jo Simona Vilčnik, univ. dipl. ekon.)
Koordinatorica za kulturne dejavnosti: Marjana Kovačec, prof.
Koordinatorica za KUV v VIZ: Katja Stošić, prof.
Knjižnica: Rajka Marhold, dipl. univ. bibl.
Računovodstvo: Silva Polanec, dipl. ekon., Simona Vilčnik, univ. dipl. ekon.
Svetovalna služba: Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.  in Eva Hršak


Elektronski naslovi učiteljskega zbora