SEZNAM UČBENIKOV ZA 3. LETNIK, PROGRAM GIMNAZIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

 

SLOVENŠČINA

Bešter, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik, ROKUS, NOVO

Bešter, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek, ROKUS

BRANJA 3, berilo in učbenik za 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz.strokovnega izobraževanja, DZS, letnik: 3.prva potrditev: 2010

 

MATEMATIKA

OMEGA 3, Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije, Zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Ataja

OMEGA 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice, Zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Ataja

Neobvezno učno gradivo:

Rugelj, M. et al.: SPATIUM, učbenik, matematika v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Modrijan

SPATIUM novum, učbenik, matematika v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Modrijan

 

Bon Klajnšček, M., B. Dvoršak, D. Felda: MATEMATIKA 3, učbenik za gimnazije, DZS

Dodatna učna gradiva:

D. Kavka: MATEMATIKA V SREDNJI ŠOLI, Zbirka temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike, prenovljeno v letu 2007, Modrijan

Bon Klajnšček, M.:

ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATURITETNEGA KATALOGA, Bomi

 

ANGLEŠČINA kot prvi tuji jezik

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper - Intermediate, Third Edition, učbenik za angleščino kot prvi tuji  jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, OUP, MKT

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Upper - Intermediate, Workbook, Third Edition, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanje in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, OUP, MKT

 

ANGLEŠČINA kot drugi tuji jezik

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Fourth Edition, Student's book, učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanje in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, OUP, MKT

J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Workbook, Fourth Edition, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanje in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, OUP, MKT

 

NEMŠČINA kot prvi tuji jezik

EM. NEU HAUPTKURS, Kursbuch, učbenik, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobr., za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., HUEBER, MKT

Pearlmann Balme, M., S. Schwalb:

EM. NEU HAUPTKURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., Hueber, MKT

 

NEMŠČINA kot drugi tuji jezik

M. Müller et al.: OPTIMAL A2, Lehrbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT

M. Müller et al.: OPTIMAL A2, Arbeitsbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT

M. Müller et al.: OPTIMAL B1, Lehrbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT

M. Müller et al.:OPTIMAL B1, Arbeitsbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT

 

NEMŠČINA kot drugi tuji jezik – NADALJEVALNI

EM. NEU HAUPTKURS, Kursbuch, učbenik, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobr., za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., HUEBER, MKT

Pearlmann Balme, M., S. Schwalb:

EM. NEU HAUPTKURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., Hueber, MKT

 

FRANCOŠČINA

M. Denyer et al.:

VERSION ORIGINALE 2, učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, ROKUS KLETT, potrditev: 2010

VERSION ORIGINALE 2, Cahier d'exercices, delovni zvezek, za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, ROKUS KLETT

 

GEOGRAFIJA

Senegačnik, J.: EVROPA, učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja Modrijan

Senegačnik, J.: EVROPA, delovni zvezek za geografijo v 3. letniku gimnazijskega,

srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, Modrijan

J. Senegačnik: SLOVENIJA 1, Geografija za 3. letnik gimnazij, MODRIJAN

Senegačnik, J.: SLOVENIJA 1, delovni zvezek za geografijo v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, Modrijan

 

ZGODOVINA

Cvirn, J., A. Studen: ZGODOVINA 3, učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij, DZS

Kastelic, A. B. Končan: ZGODOVINA 3, delovni zvezek za zgodovino v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja,

 

 

BIOLOGIJA

Stušek, P., S. Škornik, D. Vodnik:

ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in strokovnem programu izobraževanja, DZS

 

KEMIJA

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije, JUTRO veljavnost: 2 leti od objave spremembe učnega načrta oz. kataloga znanja

Smrdu, A.: Kemijo razumem, kemijo znam 3. Naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, JUTRO

 

FIZIKA

Kladnik, R.: SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, fizika za srednješolce 3, učbenik, DZS

Hribar, M. et al.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV, učbenik, Modrijan

Priporočeno učno gradivo:

Hribar, M. et al.:ELEKTRIKA, svetloba, snov. Zbirka nalog. Fizika za 3. in 4. letnik srednjh šol, Modrijan

Kožuh, V.: 1001 vprašanje iz fizike, zbirka nalog, DZS

 

PSIHOLOGIJA

Kompare, A. et al: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, DZS