SEZNAM UČBENIKOV ZA 3. LETNIK, PROGRAM GIMNAZIJA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

SLOVENŠČINA
Bešter, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik, ROKUS, NOVO
Bešter, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek, ROKUS
BRANJA 3, berilo in učbenik za 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz.strokovnega izobraževanja, DZS, letnik: 3.prva potrditev: 2010

MATEMATIKA
OMEGA 3, Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije, Zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Ataja
OMEGA 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice, Zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Ataja
Neobvezno učno gradivo:
Rugelj, M. et al.: SPATIUM, učbenik, matematika v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Modrijan
SPATIUM novum, učbenik, matematika v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, Modrijan
Bon Klajnšček, M., B. Dvoršak, D. Felda: MATEMATIKA 3, učbenik za gimnazije, DZS
MATEMATIKA 3, zbirka nalog za gimnazije, DZS

Dodatna učna gradiva:
D. Kavka: MATEMATIKA V SREDNJI ŠOLI, Zbirka temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike, prenovljeno v letu 2007, Modrijan
Bon Klajnšček, M.:
ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATURITETNEGA KATALOGA, Bomi

ANGLEŠČINA kot prvi tuji jezik
L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper - Intermediate, Fourth Edition, učbenik za angleščino kot prvi tuji  jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, OUP, MKT
J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Upper - Intermediate, Workbook, Fourth Edition, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanje in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, OUP, MKT

ANGLEŠČINA kot drugi tuji jezik
J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Fourth Edition, Student's book, učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanje in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, OUP, MKT
J. Soars, L. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, Workbook, Fourth Edition, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanje in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, OUP, MKTNEMŠČINA kot prvi tuji jezik
EM. NEU HAUPTKURS, Kursbuch, učbenik, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobr., za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., HUEBER, MKT
Pearlmann Balme, M., S. Schwalb:
EM. NEU HAUPTKURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., Hueber, MKT

NEMŠČINA kot drugi tuji jezik
M. Müller et al.: OPTIMAL A2, Lehrbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT
M. Müller et al.: OPTIMAL A2, Arbeitsbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT
M. Müller et al.: OPTIMAL B1, Lehrbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT
M. Müller et al.:OPTIMAL B1, Arbeitsbuch, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, MKT

NEMŠČINA kot drugi tuji jezik – NADALJEVALNI
EM. NEU HAUPTKURS, Kursbuch, učbenik, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobr., za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., HUEBER, MKT
Pearlmann Balme, M., S. Schwalb:
EM. NEU HAUPTKURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek, Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1 za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobr., Hueber, MKT

FRANCOŠČINA
M. Denyer et al.:
VERSION ORIGINALE 2, učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, ROKUS KLETT, potrditev: 2010
VERSION ORIGINALE 2, Cahier d'exercices, delovni zvezek, za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, ROKUS KLETT

GEOGRAFIJA
Senegačnik, J.: EVROPA, učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja Modrijan
Senegačnik, J.: EVROPA, delovni zvezek za geografijo v 3. letniku gimnazijskega,
srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, Modrijan
J. Senegačnik: SLOVENIJA 1, Geografija za 3. letnik gimnazij, MODRIJAN
Senegačnik, J.: SLOVENIJA 1, delovni zvezek za geografijo v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, Modrijan


ZGODOVINA
Cvirn, J., A. Studen: ZGODOVINA 3, učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij, DZS
Delovnega zvezka ne kupujte, ker nova izdaja k učbeniku še ni izšla.

BIOLOGIJA
Stušek, P., S. Škornik, D. Vodnik:
ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in strokovnem programu izobraževanja, DZS

KEMIJA
A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije, JUTRO veljavnost: 2 leti od objave spremembe učnega načrta oz. kataloga znanja
Smrdu, A.: Kemijo razumem, kemijo znam 3. Naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, JUTRO

FIZIKA
Kladnik, R.: SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, fizika za srednješolce 3, učbenik, DZS
Hribar, M. et al.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV, učbenik, Modrijan
Priporočeno učno gradivo:
Hribar, M. et al.:ELEKTRIKA, svetloba, snov. Zbirka nalog. Fizika za 3. in 4. letnik srednjh šol, Modrijan
Kožuh, V.: 1001 vprašanje iz fizike, zbirka nalog, DZS

PSIHOLOGIJA
Kompare, A. et al: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, 2010, DZS