Ob obletnici Prešernovega rojstva objavljamo razpis za šolski Prešernov natečaj 2016/17:

Tema je prosta.

PODROČJA: likovna, glasbena, literarna umetnost (natančneje v priponki)

Način in čas oddajanja del:
Oddajanje del: pod šifro in navedbo področja natečaja, priložena zaprta kuverta s podatki imetnika in e-naslovom (natančneje v priponki)
Kraj oddajanja: tajništvo (Gosposvetska c.)
Čas oddajanja: 9. januarja 2017 do 10. ure
Prireditev in razglasitev dosežkov: 7. 2. 2017

Za več informacij, prosim, natančno berite razpis v priponki.

Prešernov natečaj 2016 2017