Spoštovane dijakinje in dijaki 2., 3. in 4. letnikov III. gimnazije Maribor!

Jutri, v petek, 1. septembra 2017, se vnovič odpirajo šolska vrata, za 6 razredov programa gimnazije in 3 razrede programa predšolske vzgoje je to prvič.

Tako vi, kot oni, ki prihajajo, so in bodo »otroci III. gimnazije«. Profesorski zbor in sam menim, da je dolžnost nas vseh, da prvošolce sprejmemo na dostojen in simpatičen način.

Vljudno vas naprošamo, da se ne poslužite popisovanja prvošolcev.

Ne glede na dejstvo, da je vsak nasilen kontakt in poseg v telo drugega nedopusten in podvržen sankcijam, kažejo analize Nacionalnega instituta za javno zdravje, da so sestavine flomastrov, kemičnih svinčnikov in kar je podobnega v večini primerov dražilne, nekatere redkeje uporabljene sestavine pa imajo tudi nevarnejše lastnosti, kot so rakotvornost, genotoksičnost; odstranjevanje tega s kože pa zahteva v nekaterih primerih uporabo agresivnejših odstranjevalcev, ki so tudi škodljivi.

Izhajajoč iz dejstva, da ste zelo dobro seznanjeni s Hišnim redom III. gimnazije Maribor, veste, da je takšno ravnanje v šolah in na šolskih površinah prepovedano in kot tako podvrženo določenim ukrepom.

Naprošamo vas, da s skupnimi močmi naredimo in popestrimo prvošolcem prvi šolski dan prijeten in nestresen, ne glede na dejstvo, da je to petek.

Želimo vam uspešen začetek in seveda tudi srečen konec šolskega leta in vas pozdravljamo.

 

Ravnatelj III. gimnazije Maribor

Janez Pastar, prof.

 

Oznake: