Dijake obveščamo, da se izteka rok za oddajo del pri Prešernovem natečaju. Kdor bi iz objektivnih razlogov želel oddati dela po 9. 1. po 12.00, naj za to pridobi soglasje mentorja, člana komisije za podeljevanje nagrad (Pajek, Peršak, Šulić). Tema je bila prosta, sprejemamo tudi haikuje in mange kot izdelke dijakov. Kdor je dela že oddal, se mu za sodelovanje zahvaljujemo.
Ne spreglejte:
Oddajanje del: pod šifro in navedbo področja natečaja, priložena zaprta kuverta s podatki imetnika in e-naslovom.
Kraj oddajanja: tajništvo (Gosposvetska c.)
Čas oddajanja: 9. januarja 2017 do 12. ure
Prireditev in razglasitev dosežkov: 7. 2. 2017

Prešernov natečaj 16 17

Slika Prešernov natečaj

 

Oznake: