Prešernov natečaj 2017

Tema – možnost izbora med 3 temami

Spomin na preteklost soustvarja našo sedanjost (vojna, nasilje, žrtve)

-haiku (sodelovanje s haikuji na drugih natečajih ne izključuje sodelovanja na tem natečaju)

prosta.

PODROČJA: likovna,  glasbena, literarna umetnost (natančneje v priponki)

Način in čas oddajanja del

Oddajanje del: pod šifro in navedbo področja in teme natečaja, priložena zaprta kuverta s podatki imetnika in e-naslovom (natančneje v priponki)

Kraj oddajanja: tajništvo (Gosposvetska c.)

Čas oddajanja: 10. januarja 2018 do 10. ure

Prireditev in razglasitev dosežkov

  1. 2. 2018

Kandidatje lahko sodelujete na več kot enem področju in z več kot eno temo.

Za več informacij, prosim, natančno berite razpis v priponki: Prešernov natečaj 2017/2018

 

 

Oznake: