Za predsednika/predsednico Dijaške skupnosti naj kandidirajo praviloma dijaki 2. in 3. letnika III. gimnazije Maribor, ki so pripravljeni na resno in odgovorno delo.

Kandidati naj svoje prijave oddajo najkasneje do četrtka, 21. septembra 2017 do 12. ure osebno gospe tajnici Mojci Blažič ali mentorici Dijaške skupnosti Katji Stošić.

Prijava naj vsebuje osebne podatke (ime in priimek kandidata, rojstni datum, razred in domači in elektronski naslov), kratko predstavitev programa delovanja Dijaške skupnosti po posameznih področjih in imena sodelavcev (dijakov) za vodenje DS, vse v primerni tiskani obliki. Navedite tudi, zakaj ste se odločili kandidirati.

Imena kandidatov bodo objavljena na oglasni deski Dijaške skupnosti v petek, 22. septembra 2017.

Kandidati  začnejo z volilno kampanjo takoj, vendar najkasneje do ponedeljka, 2. oktobra 2017.

Predstavniki razredov boste volili novega predsednika/predsednico v torek, 3. oktobra 2017, 7. šolsko uro (12.00), v učilnici 11.
Rezultati volitev bodo objavljeni najkasneje v sredo, 4. oktobra 2017 na oglasni deski Dijaške skupnosti.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri mentorica Dijaške skupnosti.

Mentorica

Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor
Katja Stošić, prof.

Maribor, 19. september 2017

 

Oznake: