Uvodnik

Mednarodno  leto trajnostnega turizma za razvoj

OZN je leto 2017 razglasilo za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Vplivi turizma so različni. Pozitivno vpliva na gospodarstvo in družbene značilnosti, negativno pa na okolje (večje količine odpadkov, porabe vode,  onesnaženost ozračja, pojavi se erozija tal, spremeni se podoba pokrajine).Turizem je lahko priložnost za razvoj manj razvitih območij, za ohranjanje tradicije in tudi za zaposlovanje lokalnega prebivalstva, posebno mladih.

Sodobna smernica v turističnem razvoju je trajnostni − sonaravni ali zeleni turizem, ki je »prijazen« tako do okolja kot do turistov.

Destinacije s trajnostno usmerjenim turističnim razvojem ne sledijo zgolj prizadevanjem po čim večjem številu turistov, temveč se osredotočajo na to, katere turiste želijo privabiti (poslovneže, rekreativne športnike, družine in druge). Na ta način so koristi za lokalne skupnosti večje (prilagoditev turistične ponudbe potrebam gostov), stroški varstva okolja pa manjši. Vse bolj se spoštujejo lokalna identiteta in lokalne posebnosti.Resolucija prepoznava pomen mednarodnega trajnostnega turizma pri spodbujanju boljšega razumevanja med ljudmi, zavedanja  bogate dediščine in spoštovanja vrednot različnih civilizacij, različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu.

Predstavitev projekta:

Galerija slik

Delovni zvezek

Predstavitve:

1. a
1. b
1. c
1. d
1. e
1. f

Opisi:

1. a
1. b
1. c
1. d
1. e1
1. e2
1. f

Vse bolj priljubljena turistična točka v Mariboru postaja tudi Mestni park.

Dijaki 1. letnikov ga boste letos spoznavali pod vodstvom mentorjev s praktičnim delom na terenu. S pomočjo turističnih vodnikov pa tudi kot mestno znamenitost.

Ada Trančar, prof.

 

 

Oznake: