Fotografije

Ob zaključku projekta Človek iz preteklosti v sedanjost

Na naši šoli smo v preteklem šolskem letu pripravili in izvedli celoletni projekt Človek iz preteklosti v sedanjost s podnaslovom Spomin na preteklost soustvarja tudi našo sedanjost. S projektom smo zabeležili 100-letnico konca prve svetovne vojne, 100-letnico smrti Ivana Cankarja, tematsko pa je projekt zajemal  temo (prve in druge) svetovne vojne. Zaključek projekta je predstavljala decembrska šolska proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V njej smo z odlomki iz svetovne in slovenske književnosti pregledno predstavili razmerje med dobrim in zlim skozi čas, tudi razmerje med dobrim in zlim v človekovi notranjosti.  Zavedati se moramo, da s spominom na preteklost soustvarjamo tudi našo sedanjost. Ubežni delci nas zadevajo in ustvarjajo navpični čas. Moramo ga spoznati in razumeti, ugledati, se človeštvu v dobro odzvati pravi čas.

 

Irena Šket Fakin, prof.

 

Oznake: