Tajnica poklicne mature:

Maja Čelan (maja.celan@tretja.si, tel. 02 250 40 75 ali 02 250 40 42),

uradne ure: sreda 12.25 – 13.10 na Gosposvetski 4.

 

Koledar in ostale informacije za splošno in poklicno maturo najdete na spletni strani: www.ric.si

Zakoni in pravilniki

Vse obrazce najdete na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Vse informacije o plačilu mature najdete na spletni strani RICa –
https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/