Stanje prijav: 12. april 2024

GIMNAZIJA: 159 prijav na 140 razpisanih mest

GIMNAZIJA – Š: 26 prijav na 18 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 66 prijav na 56 razpisanih mest


Stanje prijav: 2. april 2024

GIMNAZIJA: 160 prijav na 140 razpisanih mest

GIMNAZIJA – Š: 26 prijav na 18 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 67 prijav na 56 razpisanih mest

Stanje prijav po točkah: 2. april 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo 8. 4. 2024 na svoji spletni strani objavilo
informacijo o številu prijav za vpis.

Kandidati lahko svojo prijavo do 23. aprila 2024 do 12. ure prenesejo v drug
izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

Informacije o prenosu dobite na povezavi
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

in v šolski svetovalni službi:
Bojana Posavec Vaupotič (02 250 40 74, bojana.posavec@tretja.si)
in Nina Vollmaier (02 250 40 44, nina.vollmaier@tretja.si)