Erasmus+: mobilnost, šolska partnerstva med šolami

Partnerji: III. gimnazija Maribor (Slovenija) in II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach (Poljska)
Tema: S kulturno dediščino do lastne identitete
Trajanje projekta: 1. 9. 2023–31. 8. 2024

Udeleženci: 18 dijakov 2. letnika gimnazije v šolskem letu 2023/24 in učiteljici spremljevalkiIzmenjavi: 23.–27. oktober 2023 v Glivicah (Poljska) in 26–30. maj 2024 v Mariboru (Slovenija)

CILJI PROJEKTA:
• seznaniti dijake s temo (kulturna dediščina) z vidika zgodovine, kulture in etnologije;
• ozavestiti pomen poznavanja in ohranjanja kulturne dediščine, ki kot naš skupni kolektivni spomin ustvarja družbo ter je temelj za njeno prihodnost;
• usvojiti nova znanja z različnimi delavnicami z umetnostnega, etnografskega in s kulturnega področja;
• odkrivati podobnosti in razlike kulturnih dediščin obeh slovanskih držav;
• predstaviti aktivnosti izmenjave in končnih spoznanj dijakov obeh šol;
• širiti obzorja in socialne mreže, ozavestiti pomen aktivnega sodelovanja v družbi ter krepiti prijateljstvo;
• razvijati zavest o pomembnosti vseživljenjskega učenja in širše razgledanosti;
• spodbujati odgovornost in samostojnost;
• razvijati inovativnost in ustvarjalnost;
• krepiti medkulturni dialog (vzajemno razumevanje, spoštovanje in enakopravni položaj vseh kultur);
• spoznavati temo na različne načine in dojeti pomen učenja tujih jezikov;
• prepoznavati razlike in podobnosti med kulturami ter njihovimi običaji, znebiti se predsodkov, omogočati mobilnost na področju izobraževanja.
Vsi udeleženci projekta bomo pridobljena spoznanja širili med dijaki in delavci šole ter izven šolskega okolja. Naši cilji so krepiti narodno zavest, se seznaniti z lastno in tujo narodno identiteto z raziskovanjem kulturne dediščine ter kritično vrednotiti umetniško, zgodovinsko in socialno okolje lastne domovine.
Evropska unija, ki financira projekt v sklopu programa Erasmus+, krije udeležencem stroške potovanja, bivanja in osnovne dnevne stroške.

Ožja projektna skupina: Tina Purg Skrbinšek, Mihaela Petek, Marija Frangež

Spoštovani dijaki in dijakinje,
v okviru Erasmusa+ bomo v letošnjem šolskem letu organizirali mobilnost dijakov na Poljsko. Naslov teme je S kulturno dediščino do lastne identitete.
Vsi dijaki in dijakinje 2. letnika (gimnazija in gimnazija – športni oddelek), ki vas mobilnost zanima, vljudno vabljeni na sestanek, ki bo v ponedeljek, 18. septembra 2023, ob 11.20 v učilnici 20, kjer boste tudi napisali kratko motivacijsko pismo.

Veseliva se srečanja z vami in vas lepo pozdravljava.

Mihaela Petek, prof. in Marija Frangež, prof.

Poročilo dijakov s Poljske

 

 

Oznake: