V šolskem letu 2019/20 začenjamo z izvajanjem projekta partnerstva za izmenjavo med šolami v okviru evropskega projekta Erasmus+. Projekt “Kritično do alternativnih dejstev – FACT (Fighting Alteranive Facts with Critical Thinking)” – traja dve leti. Prijaviteljica projekta je Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše s koordinatorico Erasmus+ KA2, gospo Emo Ramot, prof. Naša šola in II. Liceum Ogólnokształcące iz Gliwic na Poljskem sodelujeta v projektu kot partnerici.


 

Opis projekta

 

Kritično do alternativnih dejstev  – FACT – Fighting Alternative Facts with Critical Thinking

V dveletnem projektu v okviru programa Erasmus+ KA2 – partnerstva za izmenjavo med šolami – z naslovom Kritično do alternativnih dejstev  – FACT – Fighting Alternative Facts with Critical Thinking, sodeluje naša šola kot partnerica.

Projektno skupino III. gimnazije Maribor sestavljajo Mihaela Korošak, prof., Janja Petar Ipšek, prof. in Marija Frangež, prof. V projekt so vključene dijakinje 2. b, 2. d in 3. d. V posameznem šolskem letu se pet dijakov udeleži izmenjave na Poljskem, ostali dijaki 2. letnika (gimnazija) so vključeni v projekt preko platforme eTwinning in projekta PODVIG v času obiska obeh partnerskih šol.

Osrednja tema našega projekta so lažne novice in propaganda nekoč in danes. Projekt naslavlja dve prednostni nalogi:

  • socialno vključevanje in podpora posameznikom pri pridobivanju ter razvoju osnovnih znanj in kompetenc,
  • kulturna, državljanska in jezikovna kompetenca, samoiniciativnost ter podjetnost.

Namen in cilj projekta:

  • razvijanje kritičnega mišljenja ob proučevanju dogodkov pred in med 2. svetovno vojno ter danes,
  • spoznavanje in uporaba strategij ter orodij za prepoznavanje lažnih novic,
  • spoznavanje razlogov za širjenje lažnih novic in propagande,
  • razvijanje zmožnosti prepoznavanja elementov propagande in manipulacije v novicah in na plakatih,
  • razvijanje zmožnosti argumentiranja ob obravnavi aktualnih tem,
  • razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri iskanju virov, načinih urejanja podatkov ter predstavitvi rezultatov.
 

Oznake: