• 2019 »
  • Strokovna ekskurzija v Salzburg in Mauthausen, junij 2019