V šolskem letu 2016/2017 so razpisani roki za opravljanje izpitov za odrasle:

21. september 2016
11. januar 2017
15. marec 2017
in spomladanski in jesenski izpitni rok.

Na izpit se lahko prijavite najkasneje tri dni pred razpisanim rokom v tajništvu šole.

Ceno posameznega izpita je 42 evrov, kadar gre za pisni in ustni izpit, in 27 evrov, če je izpit samo ustni.
Znesek poravnate pred izpitom; položnico za plačilo dvignete v računovodstvu šole.