Fotografije

Osem izbranih dijakinj 4. letnika programa predšolska vzgoja se je v spremstvu dveh učiteljev med 23. septembrom in 7. oktobrom udeležilo mobilnosti na Portugalsko, v mesto Braga. Mobilnost je v skupni izvedbi s projektnimi partnerji BragaMob trajala dva tedna.

V času mobilnosti so dijakinje v portugalskih vrtcih opravljale praktično usposabljanje z delom in bile tako vključene v aktivnosti posameznih vrtčevskih skupin. Dijakinje so bile v javnem vrtcu, v zasebnem vrtcu in vrtcu, ki je javni in zasebni hkrati. Prav v vseh vrtcih so opažale razlike v primerjavi s slovenskimi vrtci. Prva razlika, ki so jo opazile, je, da se v vrtce lahko vključijo že dojenčki, stari od 5 mesecev naprej. Prav tako je le en vrtec od treh  (t.j. javni vrtec), v katere so bile naše dijakinje vključene, imel organizirano varstvo za skupine otrok od dojenčkov do treh let, kajti v tamkajšnji šolski sistem pod predšolsko vzgojo uvrščajo otroke od treh do šestih let.

V primerjavi s slovenskim sistemom velja omeniti posebnost ‒ otroci od treh let naprej morajo biti obvezno vključeni v vrtec, kjer se začne že zgodnje šolanje, od pisanja do računanja. Naše dijakinje so prav tako izpostavile razlike med slovenskimi in portugalskimi vrtci, in sicer so omenile, da v primerjavi s slovenskimi vrtci v vrtcih, kjer je mobilnost potekala, ni toliko vodenih aktivnosti, a prav vse skupine imajo vsak dan pol ure učenja angleščine kot tujega jezika, posamezne aktivnosti pa v vrtcu izvajajo zunanji izvajalci. Tako so lahko opazovale izvedbo glasbenih uric, športnih aktivnosti ipd. Prav tako k počitku odhajajo samo otroci skupih do skupno treh let, medtem ko otroci od štirih let naprej več ne počivajo. Otroci ostajajo v vrtcih veliko dlje, saj so bili nekateri v vrtcih od 7. ure in vse do 17. ure. Tudi dopoldansko in popoldansko malico si otroci prinašajo v vrtce, v vrtcih je organizirano samo kosilo, ki pa poteka za vse skupine v skupni jedilnici istočasno. Igralnice se od slovenskih ne razlikujejo preveč, le da imajo prav vse igralnice velike zaslone, vzgojiteljice pa uporabljajo tablice za izvedbo različnih dejavnosti (npr. petje pesmic ob sočasnem predvajanju posnetka na zaslonu, spoznavanje jeseni ipd.).

Učitelja, ki sta spremljala dijake na mobilnost, sta ob vlogi spremljevalcev opravljala tudi senčenje na delovnem mestu in sta bila tako vključena v vrtčevske skupine, kjer sta opazovala delo vzgojiteljev, metode in oblike dela, opazovala sta tudi posamezne aktivnosti za njuno predmetno področje ter tako pridobivala primere dobrih praks, ki jih bosta lahko pri strokovnih modulih vključevala v delo z dijaki. Veliko časa sta namenila tudi evalvacijam o izvedenih dejavnostih z vzgojitelji. Prav tako sta imela možnost hospitacije pri urah pouka, in sicer pri glasbi in športni vzgoji v osnovni šoli. Opazovala sta razlike med slovenskim in portugalskim šolskim sistemom. Tudi Portugalska, žal, nima srednješolskega programa predšolske vzgoje, kot ga ima Slovenija, temveč si bodoči vzgojitelji izobrazbo pridobijo šele na fakulteti.

Udeleženci mobilnosti so prosti čas, ki ga sicer ni bilo veliko, namenili raziskovanju nekaterih portugalskih mest, kot so Braga, kjer so stanovali, Lizbona, Fatima in Porto ter tako spoznavali portugalsko zgodovino, kulturo in znamenitosti. Prav tako so se naučili tudi nekaj osnovnih portugalskih besed.

Prav vsem udeležencem je mobilnost prehitro minila in jim bo ostala v lepem spominu. Svoje izkušnje so dijakinje strnile v kratkih zapisih.

Dijakinja Nadja je zapisala: »Mobilnost na Portugalskem je bila nepozabna izkušnja. Poleg tega da sem spoznala, kako poteka delo v tamkajšnjih vrtcih, sem pridobila nova znanja in izkušnje za poklic, za katerega se izobražujem. Seveda sem se med drugim spopadla z manjšimi izzivi, ki sem jih premagala, spoznala sem nove ljudi in z njimi navezala stike, ki bodo ostali. Ustvarila sem tudi spomine, ki ne bodo kar tako zbledeli. Zraven vsega sem spoznala tudi, kakšno je življenje na Portugalskem, in si ogledala večja mesta. Res lepo, zanimivo in poučno doživetje, za katero sem zelo hvaležna.«

Živa in Maja pa sta strnili vtise: »Mobilnost je po najinem mnenju presegla vsa pričakovanja, ki sva jih imeli. Zelo zanimivo si je bilo ogledati različna portugalska mesta, kot so Braga, kjer smo živeli, Lizbona, Fatima in Porto, ki so bila prav vsa naravnost čudovita. V vrtcih nama je bilo lepo, saj sva se zelo povezali z otroki in vzgojiteljicami, kljub temu da niso vsi znali govoriti angleško. Če bi imeli možnost, bi ostali še malo dlje, prav tako bi z veseljem odšli še na kakšno mobilnost v katero drugo evropsko državo.«

 

Oznake: