Zaradi omejitve širjenja korona virusa  smo vam preko e-pošte dostopni za vprašanja,  povezana z maturama, tudi prijave nam pošiljate na šolo po elektronski pošti:

–    za splošno maturo – zdenka.fiser@tretja.si

–    za poklicno maturo – maja.celan@tretja.si

Datum prijave za splošno maturo je 30. 3. 2021.

Datum prijave za poklicno maturo je 30. 3. 2021.

Vse obrazce najdete na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Vse informacije o plačilu mature najdete na spletni strani RICa –
https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Ostanite zdravi.

Z lepimi pozdravi

Zdenka Fišer,                                                                             Maja Čelan,
tajnica SM                                                                                  tajnica PM

Maribor, 15. 3. 2021

 

 

Oznake: