Iskreno smo veseli uspeha na poklicni maturi v programu predšolska vzgoja.

VSI dijaki in dijakinje so uspešno zaključili izobraževanje, imamo  6 diamantnih maturantk, ki so dosegle vse točke in 2 zlati  maturantk s samo točko manj.
Še posebej smo veseli tega uspeha  v letošnjem šolskem letu, ki je bilo zaradi nadaljnjega soočanja z epidemijo virusa precej drugačno, gotovo bolj naporno na marsikaterem področju. A so naši dijaki in dijakinje, skupaj s svojimi učitelji, zmogli tudi to in težave sproti spreminjali v izzive in nove priložnosti.

Vsem res iskreno čestitamo, na uspeh smo zelo ponosni, saj se v njem skriva trdo, odgovorno in ustvarjalno delo dijakov in dijakinj ter učiteljev v vseh štirih letih.

Globoko smo prepričani, da jim je šola kot institucija, seveda ob njihovem aktivnem sodelovanju, dala prepotrebno in solidno znanje tako iz teoretičnega dela, kakor tudi iz praktičnega usposabljanja.

Verjamemo, da je to trdna  popotnica za nadaljnjo karierno in življenjsko pot.

SREČNO v življenju generacija 2017/2021!

Maja Čelan, tajnica ŠMK                      Marija Lešer, ravnateljica

Galerija slik

 

Oznake: