Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programa Gimnazija

Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.
V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija (športni oddelek) se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

 • vsi kategorizirani športnikiv skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek), morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, morajo šoli, najkasneje do 4. marca 2024 predložiti naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
 • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh šole in ministrstva na naslovu:

                         https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Šola bo na podlagi dokazil in opravljenih pogovorov s kandidati (o natančnejših razporeditvah bodo kandidati, ki so posredovali navedena dokazila obveščeni s strani šole, pogovori pa bodo potekali med 8. in 20. 3. 2024) le-tem najkasneje do 28. marca 2023 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

Prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole za š. l. 2023/24 je potrebno oddati do 2. aprila 2024.

Dodatne informacije o športnem oddelku so vam na voljo v svetovalni službi na telefonski številki  02 250 40 56 ali pri gospe Nadi Pocrnjić, prof.,  na elektronskem naslovu nada.pocrnjic@tretja.si.

 

MERILA ZA IZBOR KANDIDATOV

V primeru omejitve vpisa se poleg običajnih meril, ki veljajo za izbor kandidatov v programu gimnazije, dodajo točkam za učni uspeh točke za športne dosežke, opredeljene s statusi:

 • Status A + 10 točk
 • Status B + 5 točk