V gimnazijskem programu dijakom nudimo kvaliteten pouk in priprave na zaključek šolanja s splošno maturo, ki jim odpira možnosti vpisa na slovenske in tuje univerze. Dijaki tekmujejo na najrazličnejših tekmovanjih iz znanja in dosegajo lepe uvrstitve. Ob pouku je razvita pestra ponudba obšolskih dejavnosti, ekskurzij po domovini in tujini ter najširši nabor obveznih in izbirnih vsebin. Šola se povezuje tudi z mednarodnim okoljem, izmenjavam dijakov zunaj države pa šola namenja še prav posebno pozornost.

III. gimnazija je šola s pretanjenim posluhom za dijaka, njegove težave in potrebe ter ga želi poslati v svet odraslih kot uspešnega maturanta, sposobnega uspešnega delovanja tudi v tujem okolju. Prizadevamo si, da bi bilo pridobljeno znanje dijakov trajnostno in uporabno v najrazličnejših življenjskih okoliščinah.

Predmetnik – program Gimnazija

Vpis