III. gimnazija Maribor

  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 145,
  • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 178,
  • program Gimnazija: točke iz ocen 157, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 133;
 

Oznake: