Razporedi vseh vrst (predmetnih, dopolnilnih in popravnih) pisnih in ustnih izpitov bodo objavljeni v šolski vitrini v prvem nadstropju, na Gosposvetski cesti 4, in na šolski spletni strani 26. junija 2018 po 12. uri.

Prvi dan opravljanja vseh vrst izpitov bo v petek, 29. junija 2018.

K IZPITOM SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 22. 6. 2018 DO 12.00.
Obrazec za prijavo na izpit dobite pri razrednikih.

Ravnateljica III. gimnazije Maribor
Marija Lešer, prof.

 

Oznake: