Individualne govorilne ure učiteljev potekajo v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti.
Starši se za govorilno uro predhodno dogovorite s posameznim učiteljem preko spletne pošte.
Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi tudi po telefonu v zbornici (G: (02) 250 40 48 ali S: (02) 250 40 71)
ali pa v kabinetu, katerega številka je pri učitelju dopisana.

Skupne govorilne ure bodo 27. oktobra 2022, 1. decembra 2022, 30. marca 2023 in 20. aprila 2023,
ob 17.30 po objavljenem razporedu v eAsistentu in na oglasni deski
v pritličju na Gosposvetski cesti 4 ter v prvem nadstropju na Smetanovi 18.

  Ime in priimek, predmetno področje e-mail Čas govorilnih ur
                        dr. ANDREJ ADAM, filozofija andrej.adam@guest.arnes.si petek, 9.30–10.15 G
  ALEKSANDRA ADAM KNEZ, slovenščina, razredničarka 1. e aleksandra.adam-knez@tretja.si petek, 9.30–10.15 G
  URŠKA ARAM, svetovalna delavka urska.aram@tretja.si po dogovoru
  ROMANA BOHAK FARIČ, matematika romana.bohak-faric@tretja.si ponedeljek, 9.30–10.15 G
  VESNA BOŽIĆEV, slovenščina vesna.bozicev@tretja.si ponedeljek 13.50-14.35 S
  MAJA ČELAN, informatika, razredničarka 1. b maja.celan@tretja.si ponedeljek, 10.30–11.15 G, učilnica 2
  mag. JANJA DIVJAK, slovenščina,
razredničarka 2. d
janja.divjak@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 G
  MOJCA FAJT, sociologija mojca.fajt@tretja.si torek, 10.30–11.15 G,
kabinet DRU 02 250 40 52
  DOROTEJA FILIPOVIĆ, matematika doroteja.filipovic@tretja.si sreda, 9.30–10.15 S
  ZDENKA FIŠER, športna vzgoja, pomočnica ravnateljice zdenka.fiser@tretja.si po dogovoru
  DEAN FLAJSINGER, fizika dean.flajsinger@guest.arnes.si sreda, 10.30–11.15,
kabinet FIZ 02 250 40 54
  LUCIJA FORTEK, glasba lucija.fortek@tretja.si petek, 8.40–9.25 S
  MARIJA FRANGEŽ, angleščina marija.frangez@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 G
  ANDREJ FRAS, športna vzgoja andrej.fras@tretja.si ponedeljek, 12.10 – 12.55 G
  DARIJA GOLOB MALENŠEK, slovenščina, razredničarka 2. c darija.golob@tretja.si ponedeljek, 7.50–8.35 G
  KATARINA GORIČAN POKRIVAČ, likovna umetnost katarina.gorican-pokrivac@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 S
  BARBARA GRADIŠNIK, slovenščina barbara.gradisnik@tretja.si ponedeljek, 10.30–11.15 G
  BARBARA GREGL KOROŠEC, športna vzgoja, razredničarka 1. š barbara.gregl-korosec@tretja.si petek, 10.30–11.15 G
  MARKO GROBLER, nemščina mgrobler@z-ams.si ponedeljek, 9.30–10.15 G
  ANICA HARTMAN, biologija anica.hartman@tretja.si ponedeljek, 10.30 -11.15 G
  JASMINA JANČIČ, fizika, razredničarka 4. d jasmina.jancic@tretja.si sreda, 10.30–11.15,
kabinet FIZ 02 250 40 54
  MARKO JANŽIČ, športna vzgoja,
razrednik 4. bv
marko.janzic@tretja.si četrtek, 9.30–10.15, G,
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
  LEONIDA KLEMENČIČ, športna vzgoja,
razredničarka 2. š
leonida.klemencic@tretja.si petek, 8.40–9.25 G
  ANJA KOGLER, angleščina anja.kogler@tretja.si sreda, 11.20–12.05 G,
kabinet TJ 02 240 40 58
  NATAŠA KOROŠEC, biologija, razredničarka 4. av natasa.korosec@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 S
  PATRICIJA KOSAR, angleščina patricija.kosar@tretja.si sreda, 8.40–9.25 G
  NIVES KOTNIK, geografija, razredničarka 3. c nives.kotnik@tretja.si sreda, 9.30–10.15 G,
kabinet GEO 02 250 40 52
  MARJANA KOVAČEC, glasba, razredničarka 1. bv marjana.kovacec@tretja.si torek, 10.30–11.15 S
  TJAŠA KUSTER,  matematika, razredničarka 1. d tjasa.kuster@tretja.si ponedeljek, 9.30–10.15 G
  SAŠO KUPČIČ, športna vzgoja saso.kupcic@tretja.si sreda, 9.30-10.15 G
  MARIJA LEŠER, ravnateljica marija.leser@tretja.si po dogovoru
  dr. TEJA LORGER, pedagogika, razredničarka 3. av teja.lorger@tretja.si sreda, 10.30–11.15 S
  JOŽI LOVRENČIČ, glasba jozi.lovrencic@tretja.si torek, 11.20–12.05 S
  PRIMOŽ MESAREC, športna vzgoja, razrednik 3. š primoz.mesarec@tretja.si torek, 8.40–9.25 G
  KARMELA MILUTINOVIĆ, matematika karmela.milutinovic@tretja.si petek, 11.20–12.05 G
  MOJCA MUHIČ, angleščina, razredničarka 3. a mojca.muhic@tretja.si torek, 9.30 – 10.15 G,
kabinet TJ 02 240 40 58
  SIMONA MUNDA, nemščina, razredničarka 4. b simona.munda@tretja.si petek, 10.30–11.15 G
  TAMARA MURKO, matematika, razredničarka 2. b tamara.murko1@tretja.si petek, 8.40–9.25 G
  KATJA NOVAK, matematika, razredničarka 3. d katja.novak@tretja.si sreda, 8.40–9.25 G
  SAMO PAJEK, likovna umetnost samo.pajek@tretja.si torek, 12.10–12.55 S
  mag. SIMONA PEČNIK POSEL, kemija simona.pecnik@tretja.si ponedeljek, 12.10–12.50 S
  ASTRID PETAN, nemščina astrid.petan@tretja.si torek, 9.45–10.30  G
  JANJA PETAR IPŠEK, zgodovina in geografija, razredničarka 4. a janja.petar-ipsek@tretja.si torek, 9.30–10.15 G
  MIHAELA PETEK, angleščina, razredničarka 4. c mihaela.petek@tretja.si četrtek, 12.10–12.55 G
  IVA PIGAC, kemija iva.pigac@gimnazija-ruse.si sreda, 13.00–13.45 G
  NADA POCRNJIĆ, športna vzgoja, razredničarka 4. š nada.pocrnjic@tretja.si torek, 11.20–12.05 G
  BOJANA POSAVEC VAUPOTIČ, svetovalna delavka bojana.posavec@tretja.si po dogovoru
  LIDIJA PUKLAVEC PETEK, slovenščina lidija.puklavec@tretja.si ponedeljek, 11.20–12.05 G
  mag. TINA PURG SKRBINŠEK, nemščina tina.purg-skrbinsek@tretja.si četrtek, 10.30–11.15 G
  mag. BORIS RADOSAVLJEVIČ, sociologija boris.radosavljevic@tretja.si petek, 10.30–11.15 G
  POLONA RAJHER, športna vzgoja,
razredničarka 1. av
polona.rajher@tretja.si ponedeljek, 10.30–11.15 G,
kabinet ŠVZ 02 250 40 56
  mag. DUŠAN ROJKO, geografija in zgodovina, razrednik 1. a dusan.rojko@tretja.si petek, 10.30–11.15 G
  TINE STRMŠEK, zgodovina, razrednik 2. e tine.strmsek@tretja.si torek, 11.20–12.05 G
  MATEJA ŠEBART, nemščina, razredničarka 3. e mateja.sebart@tretja.si četrtek, 7.50–08.35 S
  TAMARA ŠIŠKO, biologija, razredničarka 2. a tamara.sisko@tretja.si petek, 9.30–10.15 G
  BARBARA ŠKAFAR, zgodovina barbara.skafar@tretja.si petek, 10.30–11.15  G
  IRENA ŠKET FAKIN, slovenščina, razredničarka 3. b irena.sketfakin@tretja.si sreda, 9.35–10.15 S
  BARBARA ŠPILAK, glasba, pomočnica ravnateljice barbara.spilak@tretja.si po dogovoru
  MAJA ŠRIMPF, nemščina maja.srimpf@gmail.com torek 13.00-13.45 G
  ALJA ŠULIĆ, glasba alja.sulic@tretja.si torek, 10.30–11.15, S
  URŠKA TIVADAR, slovenščina urska.tivadar@tretja.si torek, 9.30–10.15 G
  ŽILBERT TIVADAR, informatika zilbert.tivadar@tretja.si četrtek, 8.40–9.25 G,
kabinet INF 02 250 40 57
  MILENA TOPOLNIK RAJŠEK, psihologija, organizatorica PUD-a, razredničarka 2. bv milena.topolnik-rajsek@tretja.si sreda, 10.15–11.00 S,
kabinet PV 02 250 40 75
  ADA TRANČAR, geografija, razredničarka 3. bv ada.trancar@tretja.si sreda, 10.30 – 11.15 S
  JASNA UL MOŽE, fizika jasna.ul-moze@tretja.si sreda, 9.40–10.15 G, 
kabinet FIZ 02 250 40 54
  ANDREJA VERGLES GLAŽAR, kemija andreja.vergles@tretja.si sreda, 11.20–12.05 G
  NINA VOLLMAIER, svetovalna delavka nina.vollmaier@tretja.si po dogovoru
  ALEKSANDRA VRBNJAK, glasba aleksandra.vrbnjak@tretja.si petek, 8.40–9.25 S
  NASTJA ZALETELJ, psihologija nastja.zaletelj1@tretja.si četrtek, 9.30–10.15 G
  mag. TINA ZUPANC, matematika, razredničarka 4. e tina.zupanc@tretja.si sreda, 9.30–10.15 G
  KATJA ZUPANČIČ KRAJNC, glasba,
razredničarka 2. av
katja.zupancic-krajnc@tretja.si ponedeljek, 8.40–9.25 G,
kabinet INS6 02 250 40 46
  DEJA ŽUNKO, francoščina, razredničarka 1. c deja.zunko@tretja.si torek, 13.00–13.45 G