Dijakinje in dijake III. gimnazije Maribor, ki bi radi poglobili naravoslovna znanja in jih povezali s praktičnimi
izkušnjami, obveščamo, da bo v šolskem letu 2021/22  na III. gimnaziji Maribor ponovno pričel z delom ekološki
krožek
. Dijakom, ki bodo obiskovali krožek, bodo priznane ure za OIV. Vse zainteresirane vabimo, da se udeležijo
uvodnega sestanka, na katerem bomo skupaj sestavili program krožka. Sestanek bo v četrtek, 14. 10. 2021, ob 13.15
v učilnici na prostem v šolskem parku.

Vodja programa                                                                                                  Ravnateljica III. gimnazije Maribor

Ana Hartman, prof.                                                                                                          Marija Lešer, prof.

OKROŽNICA – ekološki krožek

 

Oznake: