AKREDITACIJA ERASMUS na področju poklicnega in strokovno izobraževanja (2021―2027) in na področju splošnega šolskega izobraževanja (2022―2027)

III. gimnaziji Maribor je CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, podelil Akreditacijo Erasmus. Prvo Akreditacijo Erasmus na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je šola prejela leta 2020, drugo Erasmus akreditacijo na področju splošnega šolskega izobraževanja pa leta 2021.

Erasmus akreditacija daje organizacijam dostop do priložnosti za učno mobilnost v okviru programskega ključnega ukrepa 1.

Ključni ukrep 1 podpira organizacije pri zagotavljanju priložnosti za poklicni in osebni razvoj učečih se, učiteljev, vodij usposabljanj in drugega strokovnega osebja.

Erasmus akreditacija nam kot šoli omogoča:

  • stabilnost financiranja za načrtovane aktivnosti mobilnosti;
  • pripravo lastne strategije pri doseganju zastavljenih ciljev;
  • priložnosti za rast in raziskovanje, saj lahko preizkusimo nove vrste aktivnosti ali oblike sodelovanja s partnerskimi organizacijami;
  • naložbe v prihodnost, saj nam daljše časovno obdobje omogoča osredotočanje na dolgoročno zastavljene cilje.

Naša šola bo tako v novem programskem obdobju sledila zadanim strateškim ciljem, ki bodo usmerjali naše delo s projektnimi partnerji: izboljšati in povečati obseg mobilnosti, kar bo vplivalo na prenos dobrih praks v pouk; razvijati inovativne prakse s poudarkom na praktičnem pouku v šoli; razvijati inovativne prakse s poudarkom na medpredmetnem povezovanju in v avtentičnih situacijah.

Med prvimi aktivnostmi, ki jih bomo izvedli, bo udeležba učiteljev na strukturiranih tečajih, prav tako načrtujemo v jeseni izvedbo mobilnosti dijakov obeh programov in tudi novih mobilnosti učiteljev.

Barbara Špilak, prof. koordinatorica na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

in Tina Purg Skrbinšek, prof. koordinatorica na področju splošnega šolskega izobraževanja