Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka

III. gimnazija Maribor

  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 145,
  • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 178,
  • program Gimnazija: točke iz ocen 157, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 133;

SPODNJA MEJA ZA VPIS PO 1. KROGU VPISNEGA POSTOPKA 

Gimnazija: 153  točk iz ocen / 119 točk NPZ

Gimnazija – športni oddelek: 179 točk iz ocen  /  151 točk NPZ

Predšolska vzgoja: 139 točk iz ocen / 90 točk NPZ


STANJE PRIJAV NA DAN 24. 4. 2023

GIMNAZIJA: 159 prijavljenih kandidatov

GIMNAZIJA – športni oddelek: 25 prijavljenih kandidatov

PREDŠOLSKA VZGOJA: 76 prijavljenih kandidatov


Stanje prijavljenih na dan 21. 4. 2023

GIMNAZIJA: 152 prijavljenih kandidatov

GIMNAZIJA – športni oddelek: 27 prijavljenih kandidatov

PREDŠOLSKA VZGOJA: 76 prijavljenih kandidatov


Stanje prijavljenih na dan 17. 4. 2023:

GIMNAZIJA  – 144 prijavljenih kandidatov

GIMNAZIJA (Š) – 35 prijavljenih kandidatov

PREDŠOLSKA VZGOJA – 74 prijavljenih kandidatov


ŠTEVILO PRIJAV PO POSAMEZNIH PROGRAMIH NA DAN 3. 4. 2023

GIMNAZIJA: 135 prijav na 140 razpisanih mest

GIMNAZIJA – športni oddelek: 44 prijav na 18 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 78 prijav na 56 razpisanih mest

 

GIMNAZIJA

TOČKE (ocene obveznih predmetov 7. in 8. razred) ŠT. PRIJAVLJENIH KANDIDATOV
120 – 118 20
117 – 115 16
114 – 113 21
112 -110 24
109 – 106 20
105 – 101 15
100 in manj 19

 

GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

 TOČKE (ocene obveznih predmetov 7. in 8. razred) + status A /B/ C ŠT. PRIJAVLJENIH KANDIDATOV
130 3
129 3
128 4
127 4
126 4
125 2
124 4
123 2
122 2
121 2
120 in manj 14

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

TOČKE (ocene obveznih predmetov 7. in 8. razred) ŠT. PRIJAVLJENIH KANDIDATOV
137 1
118 – 114 7
113 – 109 16
107 – 101 11
99 – 94 17
93 in manj 26