Šolsko leto 2018/2019

 


Arhiv:

Šolsko leto 2017/2018

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Pred vami je letošnji katalog obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

Obvezne izbirne vsebine  v gimnazijskem programu in interesne dejavnosti v programu predšolska vzgoja so obvezni del predmetnika.

Vsebine, obvezne za vse,  pripravi šola. Večinoma jih izvedemo v strnjeni obliki septembra in junija, preostanek pa med šolskim letom.

V KATALOGU PONUDBE OIV IN IND je zbrana pestra ponudba dejavnosti proste izbire dijakov. Prelistajte katalog in izberite dejavnosti, ki vas najbolj zanimajo.  Želimo si, da bi vsak dijak naše šole izbral vsaj eno od ponujenih dejavnosti. Tako boste tudi najlažje opravili vašo obvezo: zbrali ure proste izbire OIV in IND.

PRIJAVA

 Izpolnjeno PRIJAVNICO (priložena katalogu in na povezavi) za posamezno dejavnost, tekmovanje, krožek in drugo, pošljite po elektronski pošti na ELEKTRONSKI naslov učitelja, mentorja dejavnosti (najdete v katalogu).

 PRIJAVA NA EKSKURZIJE

 Na ekskurzijo se prijavite tako, da ODDATE IZPOLNJENO PRIJAVNICO ZA EKSKURZIJO v roke navedenemu učitelju mentorju. Upošteva se vrstni red prejetih prijav na posamezno ekskurzijo.

Rok za oddajo vseh prijav je petek, 22. september 2017.

 

Razredniku oddajte tudi lastni načrt dejavnosti proste izbire (priložen katalogu), v katerem navedite izbrane dejavnosti in načrtovane/priznane ure.

Evidenco opravljenih ur OIV in IND dejavnosti, ki jih organizira šola, vodimo v elektronski obliki sproti med šolskim letom. Posebna dokazila o tako opravljenih urah niso potrebna.

Dokazilo o opravljeni dejavnosti je potrebno predložiti razredniku le, če je izvajalec zunanja institucija, saj lahko dijakom priznamo tudi številne obšolske dejavnosti (presoja šole):

  • glasbena šola,
  • športni in plesni treningi,
  • pevski zbor ali druga kulturno umetniška dejavnost,
  • tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
  • tečaj CPP,
  • sodelovanje v raznih društvih,
  • druge vsebine po presoji šole.

 Obrazec dokazila najdete v dijaški mapi za OIV ali IND za tekoče šolsko leto; seveda pa je veljaven le  z žigom in podpisom odgovorne osebe.

 Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano preglednicah. Dejavnosti po Katalogu OIV in IND pokrivajo izbirni del ur.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE za program gimnazija

  OBVEZNI DEL (UR) IZBIRNI DEL (UR)

SKUPAJ (UR)

 

1. LETNIK 59 + 15 iz naslova projektnega dela 16 90
2. LETNIK 69 21 90
3. LETNIK 64 26 90
4. LETNIK 14 16 30

 

INTERESNE DEJAVNOSTI za program predšolska vzgoja

  OBVEZNI DEL IN VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM (UR) IZBIRNI DEL (UR)

SKUPAJ (UR)

 

 

 

1. LETNIK 76 20 96
2. LETNIK 89 7 96
3. LETNIK 72 24 96
4. LETNIK 40 24 64

Dejavnosti in ponudbo šole po prosti izbiri bomo med šolskim letom dopolnjevali, zato spremljajte novice na šolski spletni strani.

Koordinatorica OIV na šoli

Jasna Ul Može

 


ABONMAJSKA PONUDBA ZA DIJAKE 2017


Fotografije 2017/2018:

Športni tabor Bohinj

Predavanje: Skozi Katar v Indonezijo

Evropski dan jezikov

Glasbena pravljica

3. a in 3. b na ekskurziji v Ljubljani in Vrhniki

Medpredmetna ekskurzija 3. letnikov

3. d na ekskurziji v Ljubljani in na Vrhniki, 28. september 2017

Medpredmetna ekskurzija na Dolenjsko – 2. letniki, september 2017