Izpolnjeno vlogo z vso ustrezno dokumentacijo mora dijak oziroma starši mladoletnega dijaka oddati v tajništvu šole izjemoma do 30. septembra 2019.

Prilagoditev obveznosti – navodila

Prilagoditev obveznosti – vloga