Izdelavo vam omogočimo ob vpisu v prvi letnik naše šole oziroma v prepisu na našo šolo.

Izkaznice naročamo preko e-Asistenta. V naročila v zvezi z nabavo dijaških izkaznic je vključena profesorica matematike Romana Bohak Farič, prof.

Stroški izdelave dijaške izkaznice znašajo 5,00 EUR. V ta namen ob vpisu prilagamo položnico.
Fotografija, ki jo dijaki potrebujejo za izkaznico, mora ustrezati predpisom, ki veljajo za novo osebno izkaznico.

Dijaška izkaznica je mednarodna in se na šoli uporablja kot članska izkaznica pri vpisu v šolsko knjižnico, in kot identifikacijska izkaznica, ter pri šolski prehrani.

V primeru izgube dijaške izkaznice v računovodstvu dvignete položnico in v primeru, da slike še nimate v e-Asistentu, le to prinesete Romani Bohak Farič, prof.