Zaradi proceduralnih nejasnosti in v izogib neželjenim  nepravilnostim preklicujemo volitve za predsednika/predsednico Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor.
Postopek volitev bo izpeljan ponovno.

Mentorica Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor
Katja Stošić, prof.

 

Oznake: