Erasmus+: Kritično do alternativnih dejstev – FACT

ERASMUS+: Projekt PLAY&SPEAK

Akreditacija

Strukturiran tečaj Erasmus+ na Islandiji, avgust 2022

Strukturiran tečaj Erasmus+ v Budimpešti, 2022

Strukturiran tečaj Erasmus+ na Malti, junij 2022

Mobilnost dijakov in učiteljev na Švedsko, oktober 2022

Erasmus+: FACT – fotografije

Erasmus+: Split

Erasmus+: Poljska

Erasmus+: Avstrija

Erasmus+: Anglija

Erasmus+: Granada