Spoštovane dijakinje in dijaki!

Pred vami je letošnji katalog obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

KATALOGU OIV IN IND  je zbrana pestra ponudba dejavnosti proste izbire dijakov. Prelistajte katalog in izberite dejavnosti, ki vas najbolj zanimajo.

Želimo, da bi vsak dijak naše šole izbral vsaj eno od ponujenih dejavnosti. Tako boste tudi najlažje opravili vašo obvezo: zbrali ure proste izbire OIV in IND.

Vsebine smo skrbno načrtovali. Trudili smo se vključiti čim več dejavnosti, krožkov, taborov in ekskurzij, ki so aktualni, odprti in povezani z okoljem.

Delo bo potekalo z aktivnimi metodami  in oblikami aktivnega učenja (sodelovalno  delo, projektno delo, izkušenjsko učenje …). Prav vse dejavnosti  predstavljajo priložnost za neformalno druženje dijakov in izvajalcev v sproščenem vzdušju in okolju.

PRIJAVA

Izpolnjeno PRIJAVNICO  1 (priložena je katalogu in na povezavi) za posamezno dejavnost, tekmovanje, krožek in drugo pošljite po elektronski pošti na ELEKTRONSKI naslov učitelja, nosilca dejavnosti (najdete v katalogu).

PRIJAVA NA EKSKURZIJE

Na ekskurzijo se prijavite, tako da ODDATE IZPOLNJENO PRIJAVNICO (2) NA EKSKURZIJO navedenemu učitelju nosilcu v roke. Upošteva se vrstni red prejetih prijav na posamezno ekskurzijo.

Rok za oddajo vseh prijav je ponedeljek, 24. september 2018.

 

Jasna Ul Može,

koordinatorica OIV

Dokumenti – povezave:

KATALOG PROSTE IZBIRE 2018_19

PRIJAVNICA 1_ DEJAVNOSTI OIV in IND

PRIJAVNICA 2_ EKSKURZIJE

PRIJAVNICA III. gim. MBX_Cern

 

 

 

 

Oznake: