Mrežni plani pisnega ocenjevanja za šolsko leto 2017/2018 bodo objavljeni v začetku oktobra 2017.