Zaradi omejitve širjenja korona virusa  Državni izpitni center šolam priporoča, da smo vam preko
e-pošte dostopni za vprašanja,  povezana z maturama in da nam pošiljate prijave na šolo po elektronski pošti:

–    za splošno maturo – zdenka.fiser@tretja.si
–    za poklicno maturo – maja.celan@tretja.si

Datum prijave, 31. 3. 2020, ostaja NESPREMENJEN.

Vse obrazce najdete na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Vse informacije o plačilu mature najdete na spletni strani RICa –
https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Ostanite zdravi.

Z lepimi pozdravi

Zdenka Fišer,                                                                             Maja Čelan,
tajnica SM                                                                                  tajnica PM

Maribor, 22. 3. 2020

 

Oznake: