Zakoni:

Zakon o gimnazijah

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o maturi

Zakon o šolski prehrani


Pravilniki:

Hišni red III. gimnazije Maribor – 2023

Šolska pravila III. gimnazije Maribor

Šolska pravila ocenjevanja znanja III. gimnazije Maribor

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o splošni maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti

Politika zasebnosti

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu