Zakoni:

Zakon o gimnazijah

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o maturi

Zakon o šolski prehrani


Pravilniki:

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

Hišni red III. gimnazije Maribor

Hišni red – 2020 (Covid-19)

Šolska pravila III. gimnazije Maribor

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila ocenjevanja znanja III. gimnazije Maribor

Pravilnik o splošni maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti

Politika varstva osebnih podatkov