Dijake III. gimnazije Maribor vabimo k sodelovanju na Prešernovem natečaju za šolsko leto 2022/23.

Tema letošnjega natečaja: MOSTOVI PRIJATELJSTVA

 

PODROČJA NATEČAJA

Sodelujete lahko s svojimi umetniškimi deli bodisi z likovnega, glasbenega, literarnega področja bodisi z več področij hkrati.

LIKOVNA UMETNOST lahko obsega: risbe, slike, kiparstvo – plastično oblikovanje, grafiko in grafično oblikovanje,  modno oblikovanje;  fotografijo, animacijo in film  ipd.

GLASBENA UMETNOST: avtorske skladbe, uglasbitve slovenskih besedil ali priredbe; avtor odda notni zapis ali posnetek.    

BESEDNA UMETNOST: različne zvrsti poezije in proze, stripe ipd.; krajša prozna in krajša lirska besedila naj bodo povezana v cikle; pogoj je, da so besedila v slovenščini.

Dijaki sodelujete kot posamezniki ali po predhodnem posvetu z mentorji ali člani odbora za vrednotenje in nagrajevanje del Prešernovega natečaja kot skupina.

Izdelki se ne vračajo, glasbo in fotografije oddajte na ključku, CD/DVD, literatura naj bo napisana na računalnik.  

 

NAČIN IN ČAS ODDAJANJA DEL

Stvaritve naj bodo na ovitku, mapi ali tridimenzionalni posodi označene s šiframi, priložena je zaprta ovojnica z enako šifro in s podatki o imetniku šifre: obvezno navedete svoj elektronski naslov, kjer v nadaljevanju sprejemate in berete obvestila ter nanje odgovarjate, razred, ki ga dijak obiskuje, in  število ter naslove del, ločeno po področjih  natečaja. Če boste oddali več del, jih zložite v mapo, škatlo ali drugo embalažo, kjer bo jasno vidna šifra in področje natečaja.

Umetniške stvaritve lahko oddate v tajništvu, in sicer do vključno 10. januarja 2023 do 10. ure, po izrecnem dogovoru z mentorjem ali članom odbora za vrednotenje in nagrajevanje del Prešernovega natečaja lahko tudi pozneje, a ne po 16. 1. 2023.

Odbor za vrednotenje del je med trajanjem natečaja dosegljiv: darija.golob@tretja.si, alja.sulic@tretja.si, samo.pajek@tretja.si.                                                                                             .

Po 16. 1. 2023 ne  bo več sprejemal umetniških izdelkov;  deloval bo v sestavi naslednjih profesorjev:

Samo Pajek,
Darija Golob Malenšek,
Alja Šulić.

Prejemnike nagrad in priznanj bomo razglasili in predstavili na sklepni slovesnosti Prešernovega natečaja v mesecu februarju, 7. 2. 2023. 

Naj nas med ustvarjanjem navdihujejo verzi dr. Franceta Prešerna:

 … Kdor jih bere, vsak drugače moje pesmi sodi …

 

Ravnateljica  III. gimnazije Maribor

Marija Lešer, prof.

 

Oznake: