Program predšolska vzgoja je srednje strokovno izobraževanje, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja dijaki pridobijo naziv vzgojitelj predšolskih otrok in se že lahko zaposlijo na delovno mesto pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok ali pa nadaljujejo s šolanjem na različnih študijskih programih.

Izobraževanje v tem programu poteka v okviru splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, odprtega kurikula, praktičnega pouka v šoli, interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih, torej v vrtcih. Prav zaradi večjega poudarka na strokovnih modulih, praktičnem pouku in usposabljanju v vrtcih dijaki v času šolanja pridobijo veliko izkušenj za delo s predšolskimi otroki in natančno spoznajo, kaj pomeni biti vzgojitelj, kakšna je njegova vloga v življenju predšolskih otrok in predvsem kako poteka delo.

Program je zanimiv in prav vsakemu posamezniku omogoča, da se razvija na svojih močnih področjih.

Predmetnik – program Predšolska vzgoja

Vpis