Strateški dokument na področju prožnih oblik učenja

Dijaki 1. e, 1. š, 2. c, 2. d, in 3. bv so pri slovenščini obiskali spletno stran https://www.francek.si.

Spletna stran je zaenkrat namenjena zgolj interni uporabi v okviru projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika.

Tudi naša šola želi prispevati h končni podobi spletne strani, ki nam bo v času šolanja in tudi kasneje v življenju v pomoč.

 

 

Oznake: