Koordinatorici projekta:

Katja Zupančič Krajnc in Jasna Ul Može

Člani tima:

Andreja Vergles Glažar, Samo Pajek in Janja Divjak

Spletna stran: https://ekosola.si/

 


  • EKOKVIZ SŠ

https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole-20-21/

Ekokviz – obvestilo


  • Projekt KROŽNO GOSPODARSTVO E-SPACE

https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space-20-21/


  • EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space/

E-SPACE


  • EKO –PAKET

https://ekosola.si/likovni-natecaj-20-21/


  • LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE

https://ekosola.si/likovni-natecaj-20-21/


  • ALTERMED

https://ekosola.si/altermed-20-21/


  • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

https://ekosola.si/ekobranje-za-ekozivljenje-20-21/