Rokovnik za vpis v 1. letnik III. gimnazije Maribor v šolskem letu 2021/22

Prijavnico za vpis v 1. letnik srednje šole najdete na povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Eva Hršak, prof.
tel. 02 250 40 44 med 8. in 11. uro
eva.hrsak1@guest.arnes.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74 med 8. in 11. uro
bojana.posavec@tretja.si