ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Prijavnico za vpis v 1. letnik srednje šole najdete na povezavi:  Povezava


Informativni dan  16. in 17. 2. 2024
Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v program Gimnazija (Š)  do 4. 3. 2024
Razgovori kandidatov za vpis v program Gimnazija (Š)  med 8. 3. in 20. 3. 2024
Posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (Š)  do 28. 3. 2024
Prijavljanje za vpis v 1. letnik  do 2. 4. 2024
Objava števila prijav po posameznih programih (spletna stran šole, spletna stran Ministrstva za vzgojo in izobraževanje)  8. 4. 2024
Prenosi prijav za vpis  do 23. 4. 2024
Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa  do 29. 5. 2024
Sprejemanje dokumentacije za vpis in vpis na šolah brez omejitve  med 17. 6. in 21. 6. 2024
Rezultati 1. kroga in vpis uspešnih v 1. krogu  21. 6. 2024
Prijava učencev za 2. krog  do 26. 6. 2024
Rezultati 2. kroga in vpis uspešnih v 2. krogu  2. 7. 2024

Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Nina Vollmaier, prof.
tel. 02 250 40 44 med 8. in 11. uro
nina.vollmaier@tretja.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74 med 8. in 11. uro
bojana.posavec@tretja.si