Na III. gimnaziji Maribor smo že daljnega leta 1993 začeli zbirati prostovoljne prispevke za nadstandardne dejavnosti razredov oziroma šole. Generacije staršev-donatorjev so nam omogočile, da smo v korist dijakov izboljševali možnosti za izvajanje osnovne dejavnosti. Iz sredstev šolskega sklada smo opremili naš fitnes in dokupili predvsem računalniško opremo; tako je zametke obeh računalniških učilnic iskati v prispevkih staršev. Nakupili smo še druge izobraževalne tehnike. Z izidom ZOFVI (135. člen) pa smo dobili za delovanje sklada tudi zakonsko podlago.

Vabim Vas, da si ogledate našo zgibanko o Šolskem skladu:

Šolski sklad – zgibanka 2019

Več informacij: https://www.tretja.si/solski-sklad/

 

Oznake: