Iskreno smo veseli uspeha na poklicni maturi v programu predšolska vzgoja.

VSI dijaki in dijakinje so uspešno zaključili izobraževanje, imamo  8 zlatih maturantk in 3 diamantne maturante.
Še posebej smo veseli tega uspeha  v letošnjem šolskem letu, ki je bilo zaradi soočanja z epidemijo virusa precej drugačno, gotovo bolj naporno na marsikaterem področju. A so naši dijaki in dijakinje, skupaj s svojimi učitelji, zmogli tudi to in težave sproti spreminjali v izzive in nove priložnosti.

Vsem res iskreno čestitamo, na uspeh smo zelo ponosni, saj se v njem skriva trdo, odgovorno in ustvarjalno delo dijakov in dijakinj ter učiteljev v vseh štirih letih.

Globoko smo prepričani, da jim je šola kot institucija, seveda ob njihovem aktivnem sodelovanju, dala prepotrebno in solidno znanje tako iz teoretičnega dela, kakor tudi iz praktičnega usposabljanja.

Verjamemo, da je to trdna  popotnica za nadaljnjo karierno in življenjsko pot.

SREČNO v življenju generacija 2016/2020!

Maja Čelan, tajnica ŠMK                                                                                 Marija Lešer, ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantni maturant: Timotej Avguštin

Zlate maturantke: Darja Altbauer, Sanela Bezjak, Doroteja Čeh, Maja Dajčman, Doroteja Kolarič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantni maturantki: Klara Nahberger in Zala Vogrinec

Zlate maturantke: Maja Motaln, Marija Šeruga, Maša Šibila

 

Oznake: