Dijakinje in dijake III. gimnazije Maribor obveščamo, da bo šolsko tekmovanje iz znanja biologije 24. januarja 2019, državno 23. marca  2019.

Tema v tekmovalni skupini za 1. in 2. letnike je BAKTERIJE IN VIRUSI, dijaki in dijakinje tretjega in četrtega letnika pa tekmujejo iz znanja, ki je predpisano z učnim načrtom za biologijo.
Dijakinje in dijake dobijo navodila za priprave na tekmovanje in prijavo pri svoji učiteljici biologije.

Vodja šolskega tekmovanja                                         Ravnateljica III. gimnazije Maribor
Ana Hartman, prof.                                                               Marija Lešer, prof.

 

Oznake: