»Zdravje je naša največja vrednota, varujmo ga.«

Ponosno sporočamo, da je III. gimnazija Maribor, v sredo, 19. 4. 2023, uspešno vstopila v mrežo Zdravih šol Slovenije kot polnomočna članica. Mrežo Zdravih šol Slovenije vodi in usmerja NIJZ.

Zdrava šola na Tretji, pod okriljem profesorjev mentorjev šolskega projektnega tima, ki skrbijo za povezujoče aktivnosti in izvedbo vseh vsebin, deluje predvsem na področju krepitve telesnega zdravja, zdrave prehrane, duševnega zdravja in gibanja.

Šola že dve šolski leti vključuje vse udeležence izobraževanja, ki so povezani s šolo, kot institucijo, v promocijo zdravja preko Zdrave šole, in sicer na naslednje načine:

  • Predavanja in delavnice promocije zdravja za dijake.
  • Ozaveščanje dijakov o pomembnih, na zdravje vplivajočih in solidarnostnih dejavnostih in vsebinah: Krvodajalska akcija, Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Tekmovanje iz znanja psihologije.
  • Ozaveščanje in raziskave o okoljski problematiki za dijake preko nacionalnih in mednarodnih projektov.
  • Duševno zdravje pri pouku Psihologije za dijake.
  • Raziskovalno delo o duševnem zdravju za dijake – empirične raziskovalne naloge iz psihologije.
  • Športni dan za dijake.
  • Zdrav življenjski slog za dijake
  • Predavanje za učitelje.
  • Ozaveščanje vseh zaposlenih, dijakov in staršev preko ustvarjenih šolskih elektronskih kanalov za obveščanje.

Vsebine in aktivnosti bomo vsako leto bogatili in jih prilagajali smernicam mreže Zdravih šol Slovenije.

Veselimo se uspešnega širjenja in ponotranjanja zdravih življenjskih vrednot.

Vodja šolskega projektnega tima Tamara Šiško

 

 

Oznake: