25. januarja 2018 se je po več kot dvainštiridesetih letih službovanja upokojil ravnatelj III. gimnazije Janez Pastar.

Na III. gimnaziji je začel svoje delo najprej kot profesor, leta 1991 pa je prevzel mesto ravnatelja te splošnoizobraževalne šole z več kot stoletje in pol dolgo tradicijo.

Gimnazijo je vodil v času številnih sprememb in dopolnitev slovenskega gimnazijskega programa.

Kot ravnatelj si je ves čas prizadeval za razumno upravljanje, ustvarjanje pogojev za kakovostno pedagoško delo, za avtonomijo učiteljev, njihovo profesionalnost in strokovnost, za dobro sodelovanje s kolektivom, s starši.

Vedno je stremel k razumevanju dijakov; želel je, da bi se čim več naučili, ob tem pa  je hkrati vedno poudarjal tudi strpnost in človečnost, predvsem pa ustvarjanje korektnih medsebojnih odnosov.

Njegovo mesto je prevzela gospa Marija Lešer, prof. slovenščine.

Fotografije

 

Oznake: