VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Število prijav po prenosu:

GIMNAZIJA: 133 na 168 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 66 na 56 razpisanih mest


Stanje prijav na dan 24. 4. 2018:

GIMNAZIJA: 132 na 168 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 68 na 56 razpisanih mest


Stanje prijav na dan 23. 4. 2018:

GIMNAZIJA: 131 na 168 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 68 na 56 razpisanih mest


Stanje prijav na dan 5. 4. 2018:

GIMNAZIJA: 132 na 168 razpisanih mest

PREDŠOLSKA VZGOJA: 67 na 56 razpisanih mest

 

Prijave lahko prenašate najkasneje do 25. 4. 2018 do 14.00 ure.


Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Nina Vollmaier, prof.
tel. 02 250 40 44
nina.vollmaier@guest.arnes.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74
bojana.posavec@guest.arnes.si