Dokumentacija za vpis v športni oddelek: povezava

Športni oddelek – informacije

 

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV PO PROGRAMIH

Prijavnice lahko prenašate do 23. 4. 2019 do 13. ure.

Stanje na dan 23. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 66 prijav / 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 124  prijav/ 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  26 prijav / 18 prostih mest (vpisali bomo 22 dijakov)

 

Stanje na dan 19. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 68 prijav / 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 116  prijav/ 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  29 prijav / 18 prostih mest (vpisali bomo 22 dijakov)

Stanje na dan 18. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 68 prijav / 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 116  prijav/ 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  28 prijav / 18 prostih mest (vpisali bomo 22 dijakov)

Stanje na dan 16. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 69 prijav / 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 114  prijav/ 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  28 prijav / 18 prostih mest (vpisali bomo 22 dijakov)

Stanje na dan 12. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 69 prijav / 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 111  prijav/ 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  28 prijav / 18 prostih mest (vpisali

bomo 20 dijakov)

Stanje na dan 10. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 69 prijav / 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 112  prijav/ 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  29 prijav / 18 prostih mest (vpisali

bomo 20 dijakov)

Stanje na dan 8. 4. 2019:

PREDŠOLSKA VZGOJA: 69 prijavljenih kandidatov na 56 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA: 108 prijavljenih kandidatov na 140 prostih mest;

SPLOŠNA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK:  32 prijavljenih kandidatov na 18 prostih mest.

 

Razvrstitev po točkah  (zaključne ocene obveznih predmetov  7. in 8. razred):

Program gimnazija- ŠPORTNI ODDELEK ( + točke iz statusa; status A – 10 točk, status B -5 točk, status C – 0 točk)

Število točk Število prijavljenih
128 1
125 2
124 2
123 2
122 1
120 1
118 1
117 2

116

114

1

1

113 3
112 1
111 2
110 2
108 in manj 10

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik š.l. 2019/2020

Rok Aktivnost
– do 04.03.2019 Posredovanje dokazil za vpis v program športna gimnazija
– 11. in 20.3.2019 Razgovori kandidatov za športni oddelek
– do 27.03.2019 Posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športno gimnazijo
– do 02.04.2019 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2019/2020
– 08.04.2019 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet)
– do 23.04.2019 Prenosi prijav za vpis v SŠ – do 13. ure
– do 29.05.2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

–  med 18.06.2019

in 21.06.2019

Vpis na programih brez omejitve oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (omejitev vpisa)
– do 26.06.2019 Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)
– 28.06.2019 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
–  do 2.07.2019 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu

 


Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Nina Vollmaier, prof.
tel. 02 250 40 44
nina.vollmaier@guest.arnes.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74
bojana.posavec@guest.arnes.si