Dokumentacija za vpis v športni oddelek: povezava

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik š.l. 2019/2020

Rok Aktivnost
– do 04.03.2019 Posredovanje dokazil za vpis v program športna gimnazija
– 11. in 20.3.2019 Razgovori kandidatov za športni oddelek
– do 27.03.2019 Posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športno gimnazijo
– do 02.04.2019 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2019/2020
– 08.04.2019 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet)
– do 23.04.2019 Prenosi prijav za vpis v SŠ
– do 29.05.2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

–  med 18.06.2019

in 21.06.2019

Vpis na programih brez omejitve oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (omejitev vpisa)
– do 26.06.2019 Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)
– 28.06.2019 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
–  do 2.07.2019 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu

 


Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Nina Vollmaier, prof.
tel. 02 250 40 44
nina.vollmaier@guest.arnes.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74
bojana.posavec@guest.arnes.si