VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Stanje prijav: 25. april 2017
GIMNAZIJA: 143 prijavljenih kandidatov / 168 razpisanih mest
PREDŠOLSKA VZGOJA: 78 prijavljenih kandidatov / 84 razpisanih mest

Stanje prijav: 24. april 2017
GIMNAZIJA: 143 prijavljenih kandidatov / 168 razpisanih mest
PREDŠOLSKA VZGOJA: 78 prijavljenih kandidatov / 84 razpisanih mest

Stanje prijav: 20. april 2017
GIMNAZIJA: 139 prijavljenih kandidatov / 168 razpisanih mest
PREDŠOLSKA VZGOJA: 74 prijavljenih kandidatov / 84 razpisanih mest

Stanje prijav: 6. april 2017
GIMNAZIJA: 138 prijavljenih kandidatov / 168 razpisanih mest
PREDŠOLSKA VZGOJA: 75 prijavljenih kandidatov / 84 razpisanih mest


ROKOVNIK ZA VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Možnost prenosa prijav.  Rok: do 25. 4. 2017
Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in o nadaljnjih postopkih vpisa.   Rok:  do 6. 6. 2017
VPIS: med 19. in 22. 6. 2017

 


Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Nina Vollmaier, prof.
tel. 02 250 40 44
nina.vollmaier@guest.arnes.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74
bojana.posavec@guest.arnes.si